ตัวกรอง & ก้นกรอง

ความสะดวกสบายในการโรลด้วยตัวกรองและก้นกรอง!

ตัวกรองกระดาษ Slim

เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6 มม
จำนวนตัวกรอง: x150
OCB ภูมิใจเสนอตัวกรองแบบม้วนทำจากกระดาษ 100% ซึ่งออกแบบโดยไม่ใช้พลาสติก เป็นไปตามมาตรฐาน EN 14995 สำหรับการย่อยสลายทางชีวภาพ และสลายตัวในน้ำ (โดยเฉพาะในทะเลและมหาสมุทร)
บรรจุในถุงกระดาษรีไซเคิล พิมพ์ด้วยหมึกผัก

ใหม่
Layer 1
ปราศจากพลาสติก
ย่อยสลายได้ตามมาตรฐาน ISO 14995

#ocbfilters, #ocbtips

Are you more into Bag Filters or Stick Filters? Tell us! ⬇️

#ocb #ocbfilters #bag #stick
...

378 8

In case of emergency, OCB is there for you.
#ocb #ocbpapers #ocbfilters #signs
...

1405 10

We`ve talked extensively about our paper making but a lot is also going on in the filter departement: here`s how OCB filters are made.

#ocb #insideocb #ocbfactory #ocbfilters #filters #production
...

324 9

All we want is to perfect your rolling experience with the best products!

#ocb #ocbpapers #ocbfilters #ocborange
...

533 3

Have you tried our Virgin Rolled tips? Very convenient perforated cardboard tips and ready to use.

#ocb #ocbrolledtips #rolledtips #tips #ready #ocbtips
...

3439 29

Eventhough our paper filters dissolve in water, keep throwing your butts in the trash 🗑

#ocb #test #ocbpaperfilters #paperfilters #water #environment #respect #ocbfilters
...

1613 14

Check out our Activ` Tips Slim with activated carbon and ceramic lid for all types of roll-ups. Each puff tastes nice, fresh and dry!

#ocb #ocbactivtips #activtips #carbon #ocbtips
...

1270 14

Our paper filters are made ONLY of paper, and the bag too.

#ocb #ocbinspiredbynature #paperfilters #internationalplasticbagfreeday #ocbfilters
...

839 6

Thank goodness!⁣
#ocb #ocbfilters #pocket #meme
...

681 9

Proud to offer a rolling filter which is made with 100% paper and FSCTM certified.
#ocb #ocbfilters #ocbpaperfilters #paper #natural #commitment
...

488 6

Representing our commitment to the environment: new plastic-free filters made of 100% paper. Want to know more? Check out this presentation video!
#ocb #ocbfilters #ocbpaperfilters #paper #natural #commitment
...

1985 24

Once you’ve tried our Eco- filters you won’t want any other.

#ocb #ocbfilters #filters #ecofilters #respect #nature
...

1111 22

Extra, extra! Long slim filters by OCB! Learn more about them in: ocb.net

#ocb #ocbfilters #filters #extra #slim #ocbaccessories
...

1342 13

Up up and away!

#ocb #ocbpapers #rollingpapers #ocbfilters #filters #up #top
...

1133 7

King size, just for rolling masters.

#ocb #ocbfilters #filters #weekend #friday #enjoy #kingsize #masters #rollingmasters
...

1143 6

Make OCB not war. Happy International Peace Day.⁣

#ocb #ocbfilters #ocbpapers #filters #peace #happyinternationalpeaceday #peaceday #peaceday2020
...

1441 12

OCB papers and filters, the perfect match!⁣

#ocb #ocbfilters #filters #rollinpapers #mixandmatch
...

2202 21