ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Този уебсайт и всички негови съставни части са собственост на Republic Technologies (NA) LLC, дружество от САЩ, 2301 Ravine Way Glenview, Illinois 60025 USA, Тел.: (+1) 847-832-9700 („Дружеството“).

Действието на достъп или ползване на този уебсайт представлява безрезервно приемане на условията, изложени тук. Ако не приемате условията, то не трябва да разглеждате тази страница и другите страници на този уебсайт.

Дружеството запазва правото си да извършва промени по настоящите общи условия по всяко време, с или без предизвестие. Съветваме Ви да ги проверявате редовно, за да се наясно с най-актуалната им валидна версия.

Съдържанието на уебсайта съответства конкретно на Законите за свободна преса, изискващи, да не се публикуват онлайн писмена реч, изображение или звуци, които са клеветнически, расистки или ревизионистки;

Няма да се публикува онлайн никое послание, което е насилствено, порнографско или което наранява човешкото достойнство и което може да бъде гледано или видяно от непълнолетно лице;

Няма да се публикува онлайн никое възпроизвеждане на защитено произведение или марка, без разрешение на собственика или неговите/нейните представители.

Всяко лице, споменато или посочено на този уебсайт има правото на отговор. Искането трябва да бъде направено към редактора на уебсайта на contact@ocb.net. Този отговор е безплатен и ще бъде публикуван в рамките на три дни от получаване на искането. Дължината на отговора е ограничена до дължината на съобщението, което е дала основание за него или когато не е в буквено-цифрова форма, до това на текстовата транскрипция. Отговорът не може да е по-дълъг от 200 реда.

Потребителите на този уебсайт нямат право да събират, да използват с цел измама или като цяло каквато и да е информация по отношение на лични данни, която нарушава личната неприкосновеност или нечия репутация.

Информацията, предоставена на този уебсайт е предоставена „така, както е“, без каквато и да е гаранция, нито изрична, нито подразбираща се, включително, но не само гаранции за продаваемост, годност за определена цел или ненарушение. Дружеството периодично добавя, изменя, подобрява или актуализира информацията и документите на този уебсайт без предизвестие. Дружеството не носи отговорност за грешки или пропуски в съдържанието на този уебсайт. Използването на този уебсайт е на Ваш собствен риск. Дружеството, неговите доставчици и всяка друга страна, участваща в създаването, разработването или доставянето на съдържанието на уебсайта в никакъв случай не носят отговорност пред Вас или всяко друго лице за директни, косвени, специални, случайни или последващи щети от каквото и да е естество, произтичащи от Вашият достъп или ползване на този уебсайт.

Този уебсайт може да препрати потребителите към други уебсайтове посредством хипертекстови връзки. Компанията, в никакъв случай не може да носи отговорност за съдържанието на тези свързани уебсайтове и техните собственици носят пълна отговорност за такова съдържание. Ако потребител желае да включи хипертекстова връзка към неговия/нейния собствен уебсайт, за да препраща лица към този уебсайт, той/тя трябва да получи предварително писмено позволение от Дружеството.

Някои рискове са присъщи за ползването на интернет и потребителите са предупредени, че трябва да оценяват потенциалните рискове (включително, но не само риск от инфектиране с компютърен вирус, риск от бъг, риск от забавена работа, и т.н.) преди използването на този уебсайт.

Този уебсайт се хоства в Съединените американски щати от Liquid Web, Inc. 4428 S. Creyts Rd. Lansing, MI 48917, Тел.: 00.1.517.322.0434, support@liquidweb.com.

Потребителите имат право на достъп, изменяне, коригиране и изтриване на собствените си лични данни. За да упражните това право, свържете с Дружеството посредством имейл на contact@ocb.net или с писмо, адресирано до Дружеството.

Съдържанието на този уебсайт е предмет на международни закони за авторско право и интелектуална собственост. Дружеството запазва за себе си всички права на собственост и морални права над този уебсайт и цялото му съдържание. Дружеството Ви позволява да гледате, копирате, сваляте и принтирате документи и информация от този уебсайт, единствено за лична, нетърговска и информационна цел и без изменения.

Дружеството Ви информира, че този уебсайт използва „бисквитки“. Бихме искали да инсталираме „бисквитка“ във Вашия компютър. „Бисквитката“ не ни позволява да Ви идентифицираме, но записва данни за навигацията на компютъра Ви в нашия уебсайт (страниците, които сте гледали, датата и часа и т.н.) които можем да прочетем при последващи посещения.

Може да спрете инсталирането на „бисквитки“ на Вашия компютър, като натиснете не уведомлението на началната страница.

Всички събрани лични данни са с цел предлагане на потребителя на продукти и услуги, предлагани от уебсайта и няма да бъдат използвани за цели, които не са дефинирани тук или на уебсайта. За да съблюдава това, всички зададени въпроси са абсолютно необходими за предоставянето на съответния продукт или услуга. В случай на непълни отговори или липсващ отговор, потребителя рискува да не бъде снабден с изисквания продукт или услуга. Имейли и лични данни, изпратени на Дружеството се пазят за периода, нужен за предоставянето на поръчаната услуга или продукт. Този период при никакви обстоятелства не може да бъде по-дълъг от една година.